Veilingvoorwaarden

Algemene informatie Kunst- en Antiekveiling

veilingBiednummerregistratie/Legitimatie:Voor het bieden op de veiling is het bezit van een biednummer verplicht. Hiervoor dient u zich éénmalig te legitimeren. U wordt verzocht uw biednummer tijdens de kijkdagen af te halen. U dient te tekenen voor voornoemd biednummer, waarbij u eveneens accoord gaat met onze voorwaarden voor aankoop.

Schriftelijke bieding: Indien u niet tijdens de veiling aanwezig kunt zijn, kunt u een biedopdracht geven. Hiervoor kunt u een biedformulier (uit de catalogus) invullen. Hierbij tekent u eveneens voor accoord met onze voorwaarden voor aankoop. U kunt dit op kantoor afgeven of u faxt het ons toe uiterlijk één dag voor aanvang van de veiling. NB. Biedopdrachten per e-mail worden niet geaccepteerd. Aan het geven van een biedopdracht zijn geen extra kosten verbonden.

Telefonische bieding: Telefonisch meebieden kan bij een kavel met een richtprijs > EUR 500,-. Het telefonisch meebieden dient uiterlijk één dag voor de betreffende veilingdag schriftelijk per biedformulier te worden aangevraagd. Indien de richtprijs lager is dan € 500,- dient u schriftelijk een garantiebod voor die € 500,- af te geven. Bij een richtprijs vanaf € 500,- dient u een garantiebod op 90 % van de onderste richtprijs af te geven.

N.B. A. Mak B.V., noch haar personeel kunnen op welke wijze dan ook verantwoordelijk gesteld worden voor enige onachtzaamheid of verzuim inzake een aankoopverzoek (schriftelijk/telefonisch). Eventuele onleesbare nummers, - omschrijvingen en - bedragen zijn voor rekening en risico van de bieder.

Veilingtempo: Afhankelijk van de rubriek is het tempo waarin geveild wordt zo'n 150 tot 200 nummers per uur. Het is verstandig een ruime marge aan te houden.

Volgrecht: Sinds januari 2012 geldt het Volgrecht voor kunstwerken gemaakt door kunstenaars tot 70 jaar na hun overlijden, die inwoner zijn of waren van een EU of EER land, of van een land dat een gelijk Volgrecht toekent. Wij zullen de wettelijke verplichte volgrechtvergoeding verhalen op de koper. De volgrechtvergoeding wordt berekend vanaf € 3000,- over de verkoopprijs incl. opgeld (ex. BTW) en bedraagt 4 % tot € 50.000,-

Veilingzaal: Deze is geopend vanaf 15 minuten voor aanvang van de veiling.

Niet roken: Het is verboden in ons Veilinghuis te roken.

Betalen/Afhalen: Binnen vijf werkdagen na veiling. Na afloop van de veiling en
op ma. t/m do. van 9.00-12.00 en 13.30-16.30 uur. N.B. vrijdags gesloten.
Wij hebben een voorkeur voor PIN-betaling, of bij hoge bedragen telefonische overboeking. Cheques worden niet geaccepteerd. Bij niet tijdig betalen en/of afhalen behouden wij ons het recht voor om 1% rente per maand (met een minimum van € 25,-) in rekening te brengen vanaf de datum van toewijzing en de goederen op te slaan bij derden voor rekening en risico van de koper.

Parkeren: Zie routebeschrijving achterin. Laad/Losplek recht voor de deur.


N.B. Tijdens de veiling kan wel vast worden betaald, echter niet worden afgehaald.