Veilingvoorwaarden

Hoe werkt de veiling?

Een veilinghuis werkt als bemiddelaar tussen verkoper en koper.

Wij kopen dus niet rechtstreeks goederen in.

veiling

INZENDEN

Aanleveren van goederen

Als inzender kunt u in principe elke maandag tussen 9.00-12.00 bij ons terecht. Het is wel verstandig om tevoren even te bellen, aangezien er soms een maandag uit kan vallen. U kunt uw auto even parkeren (met de knipperlichten aan) op de laad/losplek recht bij ons voor de deur op de Visstraat. Tijdens deze inbrengochtend is de taxateur aanwezig om uw inbreng te bekijken. Hij beoordeelt of iets geschikt is voor veiling, en zo ja voor welke veiling. Wij hebben een Antiek- en Brocanteveiling waarin goederen vanaf € 10,- tot ca. € 1000,- geveild worden. Daarnaast is er voor de meer waardevolle items 2 maal per jaar een Kunst- en Antiekveiling. Als iets niet geschikt is voor veiling neemt u het weer mee terug naar huis. Als iets wel veilbaar is dan kunt u het direct achterlaten. Voor meer waardevolle items kan eventueel een taxatiewaarde worden afgesproken. Deze prijs wordt als richtprijs bij veiling gehanteerd. Bij een taxatiewaarde wordt een speling van maximaal 20 % als bruto limiet aangehouden. Als deze limiet niet gehaald wordt bij veiling wordt het item niet verkocht. Het is belangrijk dat u aangeeft wanneer u iets sowieso niet retour wil halen, dan worden de goederen zo goed mogelijk (ATP) zonder limieten verkocht. Immers als U een vaste taxatieprijs afspreekt, stijgt de kans dat het item niet wordt verkocht. De goederen die in de Antiek- en Brocanteveiling worden geveild, worden zo goed mogelijk verkocht. Daarbij wordt in principe niet een vaste taxatiewaarde afgesproken.

Als u meubelen of grotere schilderijen wilt inbrengen adviseren wij u tevoren eerst een foto naar ons emailadres te sturen, zodat beoordeeld kan worden of iets veilbaar is, voordat u het gaat vervoeren. Wij kunnen via de verhuizer ook voor transport zorgen. De kosten hiervoor worden rechtsreeks aan u berekend.

Wanneer u goederen voor veiling achterlaat krijgt u van ons een ontvangstbewijs, waarop uw gegevens staan en een omschrijving van wat u heeft ingebracht. Daarbij wordt ook een eventuele taxatiewaarde vermeld. U krijgt van ons de veilingvoorwaarden op schrift mee en u verklaart vervolgens door ondertekening akkoord te zijn met de veilingvoorwaarden. Wanneer u een kavel bij ons afgegeven heeft voor veiling, kunt u daar niet later weer op terug komen en het zo weer retourhalen. Daar zijn kosten aan verbonden. Direct na de inbreng worden alle items van uw naam en klantnummer voorzien, zodat wij weten van wie wat is.

Voor de veiling:

De goederen die u heeft ingebracht blijven bij ons in opslag totdat ze in veiling komen. De goederen worden door ons verzekerd.

Voor de Antiek- en Brocanteveiling worden de goederen in de veilingzaal beneden opgesteld in vitrines e.d. De schilderijen worden opgehangen. Het is altijd de kunst om alles zo attractief mogelijk op te stellen. Vervolgens worden de goederen de week voor de veiling "opgenomen". Dwz. dat ze genummerd worden en met de klantgegevens en een omschrijving worden ingevoerd in de computer. Tevens wordt er een richtprijs aan gegeven. Als alles genummerd is aan het eind van de week wordt de kavellijst gemaakt. Dit is een lijst met de nummers en een korte omschrijving en de richtprijs. Deze kavellijst komt vervolgens op de website te staan met overzichtfoto's om klanten een indruk te geven wat er in de veiling te koop is.

Voor de Kunst- en Antiekveiling worden de kavels eerst door ons op rubriek geordend. Wanneer de sluitingsdatum van inbreng is verstreken beginnen we het maken van de catalogus. Dit is zeer arbeidsintensief. Per categorie worden alle kavels uitgebreid omschreven en gekoppeld aan de gegevens van de inzender. Allereerst wordt begonnen met de schilderijen. Deze worden stuk voor stuk goed bekeken. Zoveel mogelijk wordt achterhaald wie de schilder is. Uiteraard vereist dat soms een uitgebreide studie. De geboorte- en sterfjaren worden nagezocht. De opbrengsten van de laatste jaren van vergelijkbaar werk van de schilder wordt nagezien. Tevens wordt van elk schilderij een foto gemaakt ten behoeve van de beamerpresentatie tijdens de veiling. Daarna volgen alle andere rubrieken in de veiling. Van het zilver en goud worden stuk voor stuk de meestertekens, jaarletters en gehaltes opgezocht. Voorwerpen die niet volgens de wettelijke norm gekeurd zijn worden naar de Keurkamer gebracht om daar te laten "stempelen". De meubelen worden allemaal opgemeten, zodat de maten in de catalogus ook vermeld kunnen worden. Als alle items van een rubriek zijn opgenomen worden de kavels geordend op een voor die rubriek specifieke wijze. Zo worden de schilderijen alfabetisch op schilder geordend, zodat een koper makkelijk in de catalogus kan zien of en welke schilderijen er in veiling zijn van een bepaalde meester. Vervolgens krijgen de kavels dan het veilingnummer. Als alle kavels zijn genummerd wordt de catalogus gemaakt. Hierbij wordt het veilingnummer met een uitgebreide omschrijving en een richtprijs opgenomen. De catalogus wordt op onze website gepubliceerd en is ook tijdens de kijkdagen verkrijgbaar. Veel kavels worden gefotografeerd en op onze website afgebeeld. Als inzender krijgt u een inzendlijst waarop uw ingebrachte nummers met richtprijs en eventuele taxatiewaarde worden vermeld. Het is belangrijk deze lijst goed te controleren op eventuele onjuistheden, aangezien na veiling elke reclame is uitgesloten.

Vervolgens worden alle kavels voorzien van het veilingnummer. Daarna wordt alles geëxposeerd voor de kijkdagen.kijkdag

Kijkdagen:

Tijdens de kijkdagen kan iedereen de kavels bezichtigen. Als inzender bent u uiteraard ook welkom.

Veiling:

Als inzender bent u welkom om de veiling mee te maken. U mag niet op door uzelf ingebrachte kavels meebieden.

Afrekening en Retourhalen:

Van de Antiek- en Brocanteveiling ontvangt u kort na veiling de nota, waarop u kunt zien wat er verkocht is in die veiling. Daarnaast ontvangt u ook een overzicht wat er eventueel niet verkocht is en wat ons advies daarbij is: retourhalen, nog eens veilen of wanneer er geen belangstelling voor was en u wilt het liever niet terughalen zijn er nog andere mogelijkheden. De uitbetaling op het door u opgegeven banknummer vindt ca. 4 weken na veiling plaats.

Van de Kunst- en Antiekveiling ontvangt u kort na veiling de nota, waarop u kunt zien wat er verkocht is in die veiling. Daarnaast ontvangt u ook een overzicht wat er eventueel niet verkocht is en wat ons advies daarbij is: retourhalen of nogmaals veilen. Wanneer u retour moet halen dient dit op korte termijn na veiling te gebeuren. De uitbetaling op het door u opgegeven banknummer vindt 4-6 weken na veiling plaats.

KOPEN OP DE VEILING:

Het kopen op de veiling is meer dan het simpelweg aanschaffen van een product. De artikelen die u koopt hebben een verhaal en dat verhaal gaat verder door de manier waarop u het koopt. De spanning of het u lukt een door u uitverkozen item te bemachtigen op de veiling en zo ja voor welk bedrag geeft een extra dimensie aan de aankoop. Daarnaast hebben de kijkdagen en ook de veiling voor veel vaste klanten ook een sociale functie.

Wij sturen jaarlijks een veilingkalender voor het gehele jaar. Daarnaast sturen wij u, wanneer uw emailadres bij ons bekend is, een aankondiging voor elke veiling per email. U kunt dan gelijk op internet de catalogus/kavellijst en foto's bekijken. Wanneer u uitgebreider wilt kijken hebben wij een catalogusabonnement voor de Kunst- en Antiekveiling. U krijgt dan de catalogus voor de kijkdagen thuisgestuurd. (Voor tarieven zie catalogusabonnement). De kavellijst van de Antiek- en Brocanteveiling wordt niet verzonden, aangezien deze kort voor de kijkdagen gereed is. U kunt tijdens de kijkdagen en veiling ook een catalogus of kavellijst aanschaffen. Wij adviseren u als koper altijd naar de kijkdagen te komen en goed een voorwerp te bekijken. Als u zelf niet terzake deskundig bent kunt u ons altijd om uitgebreidere informatie of advies vragen. U kunt ook een onafhankelijke deskundige raadplegen.

Veiling:

Het leukste is natuurlijk wanneer u zelf naar de veiling kunt komen om te bieden. Voor de Kunst- en Antiekveiling kunt het beste al tijdens de kijkdagen een biednummer halen op kantoor. Dit is kosteloos. U dient zich eenmalig te legitimeren. Voor de Antiek- en Brocanteveiling heeft u geen biednummer nodig, maar u moet wel in ons adressenbestand geregistreerd staan om te kunnen kopen. Als u nooit eerder op een veiling geweest bent is het belangrijk dat u er tijdig bent, zodat u kunt zien hoe het gaat, voordat uw nummer aan de beurt is. Het veilingtempo ligt bij ons hoog: 150-200 nummers per uur bij de Kunst- en Antiekveiling en 200 nummers per uur bij de Antiek- en Brocanteveiling. Er wordt met opbod verkocht. De veilingmeester vraagt u het bod te verhogen. De stappen waarmee wordt verhoogd is steeds ca. 10 % van het bedrag. Deze stappen worden door de veilingmeester bepaald. U kunt bieden door uw hand op te steken. Het is plezierig als u duidelijk zichtbaar biedt.

Als u niet naar de veiling kunt/wilt komen kunt u ook een schriftelijk bod achterlaten. Wij bieden dan voor u mee tot het bedrag wat u heeft ingevuld. Het is belangrijk hierbij daadwerkelijk het bedrag in te vullen wat u er maximaal voor over heeft. Wij proberen het zo gunstig mogelijk voor u te kopen. Daarbij is het niet zo dat direct op uw maximale bod gestart wordt. U kunt hiervoor een formulier halen op kantoor en dit achterlaten, faxen of opsturen. Biedingen via email kunnen niet worden geaccepteerd.

Voor kavels vanaf € 500,- kunt u ook telefonisch meebieden. U wordt dan gebeld door ons, zodat u telefonisch kunt bieden. Aan schriftelijk/telefonisch bieden zijn geen extra kosten verbonden. Het telefonisch meebieden dient uiterlijk één dag voor de betreffende veilingdag schriftelijk per biedformulier te worden aangevraagd. Indien de richtprijs lager is dan € 500,- dient u schriftelijk een garantiebod voor die € 500,- af te geven. Bij een richtprijs vanaf € 500,- dient u een garantiebod op 90 % van de onderste richtprijs af te geven.

Betalen/afhalen:

Bij de Antiek- en Brocanteveiling dient u binnen 3 werkdagen te betalen en af te halen. De nota wordt vanwege deze korte termijn niet opgestuurd. U krijgt bij betaling direct de nota mee. Als u schriftelijk heeft geboden moet u zelf na veiling bellen of de aankoop geslaagd is.

Bij de Kunst- en Antiekveiling dient u binnen 5 werkdagen te betalen en af te halen. U ontvangt direct na veiling de nota thuis.

U kunt voor het afhalen gebruik maken van de laad/losplek recht voor de deur.Het is verstandig uw knipperlichten aan te zetten.

Transport kunnen wij eventueel ook verzorgen via onze verhuizer. U ontvangt hiervoor rechtstreeks de nota.

Het is belangrijk dat u direct bij afgifte controleert of u alle gekochte kavels ontvangen heeft. U tekent na controle voor ontvangst. Hierna is reclame uitgesloten.

Restauratie:

Voor restauratie van schilderijen en meubelen kunnen wij zorgdragen en dit laten uitvoeren door gekwalificeerde restaurateurs.