Veilingvoorwaarden

Algemene informatie Antiek- en Brocanteveiling

poster1Veilingtempo: Wij veilen bij de Antiek- en Brocanteveiling ca. 200 nummers per uur

N.B. De goederen van de Antiek- en Brocanteveiling worden voetstoots verkocht, zonder enige mogelijkheid tot teruggaaf. U dient zich op de kijkdagen te vergewissen van de staat van het door u te kopen goed. De kavellijst dient als summiere omschrijving. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Dit in afwijking op onze voorwaarden van aankoop gehanteerd bij de overige veilingen.

N.B. U bent gehouden de gekochte goederen binnen 3 werkdagen te betalen en op te halen.